• contacto
  • youtube

KATAS SUPERIORES


SHITO RYU. Katas Superiores

SHOTOKAN. Katas Superiores

GOJU RYU. Katas Superiores

WADO RYU. Katas Superiores


Katas reconocidos por la Federación Mundial de Karate(WKF). A partir del año 2020
Anan
Anan Dai
Annanko
Aoyagi
Bassai Dai
Bassai Sho
Chatanyara Kushanku
Chibana No Kushanku
Chinte
Chinto
Enpi
Fukygata 1-2
Gankaku
Garyu
Gekisai (Geksai) 1-2
Gojushiho
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Hakucho
Hangetsu
Haufa
Heian 1-5
Heiku
Ishimine Bassai
Itosu Rohai 1-3
Jiin
Jion
Jitte
Jyuroku
Kanchin
Kanku Dai
Kanku Sho
Kanshu
Kishimoto No Kushanku
Kosokun (Kushanku)
Kosokun (Kushanku) Dai
Kosokun (Kushanku) Sho
Kyan No Wanshu
Kyan No Chinto
Kururunfa
Kusanku
Matsumura Rohai
Matsukaze
Matusumura Bassai
Meikyo
Myojo
Naifanchin 1-3
Naihanchin
Nijushiho
Nipaipo
Niseishi
Ohan
Ohan Dai
Oyadomari No Passai
Pachu
Paiku
Papuren
Passai
Pinan 1-5
Rohai
Saifa (Saiha)
Sanchin
Sansai
Sanseiru
Sanseru
Seichan
Seichin
Seienchin
Seipai
Seiryu
Seisan (Sesan)
Seishan
Shiho Kosokun
Shinpa
Shinsei
Shisochin
Sochin
Suparinpei
Tekki 1-3
Tensho
Tomari Bassai
Unsu (Unshu)
Useishi (Gojushiho)
Wankan
Wanshu